Vliegroest verwijderen van autolak


 We noemen vliegroest trouwens ook wel gewoon oppervlakteroest. Vliegroest is de roest die ontstaat op oppervlakken waarop kleine metaaldeeltjes terechtkomen. Deze metaaldeeltjes kunnen worden aangevoerd via de lucht. Komen deze metaaldeeltjes eenmaal terecht op uw auto, dan hechten zij zich vast waarna ze na verloop van tijd gaan roesten. Het gevolg daarvan is dat onderliggende metaallagen gaan roesten. Bij vliegroest moet de oorzaak altijd gezocht worden bij de bron namelijk de roestdeeltjes en dus niet het voorwerp (de auto) zelf. U kunt vliegroest herkennen doordat het oppervlak ruw aanvoelt of oranje kleurt. In gebieden waar veel industrie is, komt vaak ook veel vliegroest voor. Vliegroest is, mits u er op tijd bij bent, goed te behandelen.

 

Op basis van een vast uurtarief wordt zorgvuldig de vliegroest van uw auto verwijderd.. De uiteindelijke prijs is dus afhankelijk van de hoeveelheid vliegroest en hoe hardnekkig deze er op zit.